New polyamides with main-chain cyanine chromophores

Опубликовано 30.12.2011
  |   просмотров - 2688,   комментариев - 0

M. Ya. Goikhman, N. P. Yevlampieva, N. V. Kamanina, I. V. Podeshvo, I. V. Gofman, S. A. Mil'tsov, A. P. Khurchak , A. V. Yakimanskii, «New polyamides with main-chain cyanine chromopfores», // POLYMER SCIENCE SERIES A, Vol.53, Iss.6, P.457-468, 2011.


Комментарии:

Пока комментариев нет. Станьте первым!